Process på vårt vis

Förenklad processbeskrivning

I den här beskrivningen har vi grovt förenklat de olika stegen i byggprocessen. Det ger oss en schematisk överblick för vad som ska göras och i vilken ordning vi ska utföra det.

FAS 1 – Grund- och markförberedelser

 • 01. Borra efter vatten 1/3

  Det borras efter vatten på utsatt plats enligt överenskommelse. Finspång Brunnsborrning gör ett strålande jobb med del 1 i borrningen.

 • 02. Markberedning

  Förberedelser av mark för att kunna anlägga vägen in på tomten från vändplats. Olje & entreprenad tar sig an arbetet.

 • 03. Vägen in på tomten

  A. Elen från E•ON dras till tomten där den tillsammans med avloppet dras in i vägen.
  B. I vägen läggs även rör för kommande eldragning till armaturer.
  C. Elen dras till den plats där den senare ska monteras på uthuset. All el hanteras av Gusums Elservice AB.

 • 04. Plintgrund

  Plintgrundens tjugoen plintar placeras, vägs in och gjuts av Olje & entreprenad.

FAS 2 – Husskalet kommer upp

 • 01. Huskonstruktionen

  Nu sätter snickare från Trärutin Svärtinge upp bjälklag och allt som följer till det bärande.

 • 02. Huset reser sig

  Huset tar form när väggar och tak samt ett sovloft inne bygger en huskropp.

 • 03. Taket

  Taket kläs med plåt från Plannja. Här är mycket arbeten med plåtdetaljer som stegar, skorsten och rännor.

 • 04. Huset blir tätt

  Det avslutande i arbetet med husskalet är att få dörrar och fönster på plats. Vi köper dörrpartier och fönster från Skånska byggvaror. Ytterdörr och fasta fönster bygger eller bygger vi om från gammal grund.

FAS 3 – Inredning

 • 01. El, VVS och Vatten 2-3/3

  Nu drar vi in elen och gör alla installationer för belysning etc. Lika så görs alla förberedelser för VVS. Denna kopplas även samman med vattnet efter att de två avslutande stegen med tryckning och installation/ dragning till huset gjorts.

 • 02. på med underkläderna

  Nu drar vi på golv och klär innerväggar och innertak. (Antagligen kommer första natten i huset här någonstans …)

 • 03. Kök för matlagning

  Det är hög tid för köket att göra entre. Det har stått och väntat länge nu hos IKEA eller Puustelli. Vi vet inte säker ännu.

 • 04. Svettiga efter bygget vill vi tvätta oss

  Vi klär badrummet i klinker, kakel, glas och porslin. Allt ska på plats och vi är duktigt smutsiga så vi ser fram mot att dra på vattnet och få njuta varmvattenbrist …

Det var bygget i sin helhet om än i kort version, så vad händer nu?

Jo med det är så klart massor av detaljer som inte nämns här utan som kommer dels under processens gång men inte minst nu efter allt det stora är gjort. En stor bit är ju att faktiskt bo in oss ordentligt och känna på om de möbler och inredningsdetaljer verkligen funkar som vi tänkt oss. Om det är en bra lösning att placera två FATBOY uppe på loftet och ute. Om det funkar med sängarna och lådorna under eller om vi måste tänka om där. Och det är tid att stämma av husbudgeten för att lyfta utemiljö och önskan om bubbelpool. Kanske blir det kommande år : )